Skupina supramolekulární chemie

Skupina supramolekulární chemie se zabývá hlavně vývojem nových metod syntézy derivátů cyklodextrinů a využití těchto derivátů v praktických aplikacích.

Supramolekulární chemie

Supramolekulární chemie je oblast chemie, která se zabývá studiem nekovalentních interakcí mezi molekulami. Významné interakce tohoto druhu jsou například interakce typu hostitel-host, kdy jedna molekula "hostí" jinou, obvykle menší molekulu. Tato malá molekula se více či méně zanoří do dutiny, kterou hostitelská molekula obsahuje. V takto vzniklém inkluzním komplexu pak obě zúčastněné molekuly vykazují pozměněné jak fyzikální tak chemické vlastnosti, jako jsou např. rozpustnost, reaktivita, či spektrální vlastnosti.

Aplikace, které z tohoto chování vyplývají, jsou např. zvýšení rozpustnosti léčiv ve vodě, stabilizace reaktivních sloučenin, postupné uvolňování sloučenin (vůní, léčiv), řízení selektivity reakcí.

Cyklodextriny

Cyklodextriny (CD) jsou cyklické oligosacharidy, které vznikají enzymatickou přeměnou škrobu. Molekula CD připomíná svým tvarem useknutý dutý komolý kužel. Díky přítomnosti této dutiny jsou CD schopné tvořit inkluzní komplexy s jinými molekulami (převážně lipofilního charakteru)