Projekty

Vývoj metod pro přípravu monosubstituovaných derivátů CD

Naše metody pro přípravu monosubstituovaných derivátů jsou založeny na regioselektivní přípravě allyl nebo cinnamyl CD derivátů [Jindrich1995], [Jindrich2005], [Rezanka2010].

Tyto látky lze použít jako prekurzory pro relativně snadnou přípravu praktický neomezené řady regioselektivně substituovanýc CD derivátů, které by jiným způsobem byly připravitelné jen velmi obtížně.

Příprava C3 symetrických stavebních jednotek schopných samoskladby

C3 symetrické molekuly se symetricky 1,3,5-substituovaným benzenovým jádrem, které na koncích mají připojeny buď cyklodextrinové skupiny nebo skupiny schopné se do cyklodextrinu komplexovat, lze použít k tvorbě samoskladných supramolekulárních struktur např. typu nekovalentního dendrimeru. Teoreticky mohou také tvořit molekulární sítě na vhodných površích.

Příprava chemosenzorů na bázi CD

Pokud fluoreskující látka vytvoří inkluzní komplex s cyklodextrinovou molekulou, dojde ke změně její fluorescence, kterou lze využít pro senzorické účely.

Pokud se taková fluoreskující látka připojí k cylodextrinu kovalentní vazbou, tvoří s CD přednostně intramolekulární komplex. V přítomnosti jiných látek (analytů), také schopných tvořit s CD inkluzní komplex, ale dochází k vytěsňování fluoreskující skupiny z CD a tím i ke měřitelné změně fluorescence.

Příprava selektivně multifunkcionalizovaných derivátů CD pro využití v MRI

V nedávné době bylo zjištěno, že cyklodextriny mohou být použity i k syntéze vysoce účinných kontrastních látek pro magnetickou rezonanci v medicíně (MRI). V těchto látkách se využívá toho, že cyklodextrin obsahuje velké množství symetricky orientovaných a v prostoru blízko sebe umístěných hydroxylových skupin, na které lze kovalentně vázat gadoliniové komplexy. Kromě těchto Gd komplexů, které jsou vázány pouze na jedné straně CD molekuly, je ale možné připojit i další skupiny, které mohou sloužit například pro selektivní směrování molekuly do požadované tkáně.

Studium reakcí v mikroreaktoru v přehřátém vodném roztoku

Na našem spolupracujícím pracovišti, kde byla vyvinuta před lety technologie Lab-on-chip, byl nedávno vyvinut nový typ mikroreaktoru, ve kterém lze zahřívat vodu za atmosferického tlaku až na 220 °C bez toho, aby začala vřít. Tak se otevřela nová cesta pro zkoumání známých hydrolytických reakcí ale za dosud naprosto neznámých podmínek. Předmětem projetku je tedy studium kinetiky, analyza produktů a zjištování selektivity hydrolyzačních reakcí.