Pro studenty


Zájemci o syntetickou a supramolekulární chemii z řad studentů baklářského a magisterského, kteří by u nás chtěli vypracovst svou bakalářskou či diplomovou práci jsou u nás vítáni (dokud laboratoř nebude zcela zaplněna). Můžete si vybrat, na kterém již probíhajícím projektu byste chtěli spolupracovat, nebo navrhnout i nový projekt.

Nabízíme vstřícné a přátelské prostředí, kde se kromě zajímavé práce najde i čas na zábavu (obzvlášť pro zájemce o bowling).

V naší laboratoři se naučíte syntetizovat nové sloučeniny, separovat je pomocí chromatografických metod, charakterizovat je pomocí hmotnostní a NMR spektrometrie. Pro pracovité a schopné syntetické chemiky pak nikdy není problém najít zajímavé místo v zahraničí.